Curriculum vitae

Ing. Bc. Patrik Čermák, Ph.D.


Obory zájmu

 • Fyzika
 • Chemie
 • Filosofie

Dále

 • Sci-fi & Fantasy
 • Četba
 • Příroda
 • Humanitní společnosti

Zaměstnání

 • 2020-dosud: Akademický pracovník - VŠ učitel na Ústavu aplikované fyziky a matematiky Fakulty chemicko technologické Univerzity Pardubice (vedoucí fyzikálních praktik, výuka seminářů z fyziky, výzkum polovodičů)
 • 2021-dosud: Učitel fyziky na Střední průmyslové škole chemické Pardubice
 • 2023-dosud: Lektor ve vzdělávacím centru SFÉRA Pardubice (práce s nadanou mládeží, příprava a vedení vzdělávacích programů fyziky)

 • 2018-2020: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. (měření transportních a magnetických vlastností polovodičů v širokém teplotním oboru, DFT výpočty elektronových struktur pomocí kódu Wien2k)

Vzdělání

 • 2015-2019: Chemie a technologie anorganických materiálů na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice (Ph.D. obor; disertační práce: Vliv přechodných kovů na transportní a magnetické vlastnosti Bi2Se3)

 • 2013-2018: Filozofie na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice (Bakalářský obor; bakalářská práce: Je něco pro ty, kdo skončí tento život? Eschatologický mýtus v dialogu Faidón)

 • 2013-2015: Materiálové inženýrství na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice (navazující inženýrský obor ukončený s vyznamenáním; diplomová práce: Transportní a magnetické vlastnosti Bi2Te3 s nadstechiometrickým obsahem přechodného kovu)

 • 2010-2013: Anorganické materiály na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice (bakalářský obor ukončený s vyznamenáním; bakalářská práce: O konstituci atomů a molekul Nielse Bohra)

 • 2006-2010: Slaboproudá elektrotechnika na Střední průmyslové škole elektrotechnické Pardubice (středoškolské vzdělání ukončeno maturitní zkouškou, zaměření Výpočetní a automatizační technika)

 • 2001-2006: Základní umělecká škola Heřmanův městec (zaměření na kytaru a zobcovou flétnu)

 • 1997-2006: Základní škola Třemošnice

Ocenění a uznání

 • Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole (2022)
 • Cena rektora Univerzity Pardubice za systematickou popularizaci vědy (2018)
 • Ceny děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (2015 za vynikající diplomovou práci Transportní a magnetické vlastnosti Bi2Te3 s nadstechiometrickým obsahem přechodného kovu, 2009 za nejlepší krajský projekt v oblasti chemických věd Příprava a vlastnosti materiálů na bázi sloučenin A2VB3VI pro termoelektrické aplikace)
 • Stipendium Studentské vědecké odborné činnosti Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (2014-2015)
 • Čestné uznání za dlouhodobý přínos při zajišťování Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji Asociace pro mládež vědu a techniku AMAVET (2012)
 • Stipendium České kosmické kanceláře pro účast na 61. mezinárodním astronautickém kongresu v Praze (2010)
 • Mladý talent v oboru fyzika udělený Krajským úřadem Pardubického kraje (2010)
 • Třetí hlavní cena v kategorii Inženýrství: Materiály a bioinženýrství na Intel International Science and Engineering Fair v San Jose USA za práci Prospective Thermoelectric Tellurides (2010)
 • První místo národního finále Expo Science AMAVET konaného na půdě Akademie věd České republiky v Praze za práci Perspektivní termoelektrické teluridy (2010)
 • Finalista soutěže Výzva krizím Fakulty jaderné a fyzikálně-inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze za práci Globální energetická krize (2010)
 • Pochvaly ředitele Střední průmyslové školy elektrotechnické Pardubice (2010 za aktivní účast při přípravě maturitního plesu a popularizaci školy, 2009 za příkladnou reprezentaci školy na vědeckých a technických soutěžích, 2008 za vynikající výsledky práce v laboratořích Univerzity Pardubice)
 • Uznání města Pardubice při setkání nejlepších studentů středních škol s Radou města (2010 a 2009)
 • Nejlepší práce soutěže Efektivní využití energie firmy ABB s názvem Vliv průmyslu na životní prostředí v našem regionu (2009)
 • První místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti s prací Příprava a vlastnosti materiálů na bázi sloučenin A2VB3VI pro termoelektrické aplikace (2009)
 • Finalista Mistrovství ČR v párovém tanci kat. E v Praze (2008)
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky