Aktuality

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

 • Stávám se mentorem v rámci programu Yoda Mentorship. S mentee se scházíme jednou za 14 dní on-line i osobně. Ačkoli jsem si svým mentorováním vůbec nebyl jistý, nakonec se vše, věřím, povedlo. Se studentkou jsme našli vhodnou školitelku pro budoucí práci SOČ a snad i obor, kterému se bude ráda dále věnovat.
 • Se studentem bakalářského studia realizujeme práci Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ). Na své bakalářské práci začínají pracovat další dva studenti pod mým vedením.
 • Působím opět jako on-line porotce v kategorii Fyzika a astronomie na Mezinároním veletrhu vědy a techniky mladých talentů v USA (Regeneron ISEF).
 • Se svoji soupravou na měření EKG popularizuji vědu na Vědeckém jarmarku v centru Pardubic.
 • Končím svůj první rok výuky na střední škole. Stále je co zlepšovat, nicméně z reakcí samotných žáků si vedu celkem dobře.
 • Publikujeme nějaké výsledky našeho výkumu v zahraničním periodiku.
 • Zejména s Van de Graaffovým generátorem popularizuji vědu na Noci vědců.
 • V časopise Vesmír vychází můj článek coby vzpomínka na prof. Zdeňka Neubauera.
 • Získávám Cenu ministra MŠMT za vzdělávací činnost na VŠ. O svém pedagogickém působení poskytuji rozhovor pro Český rozhlas Pardubice.

Rok 2021

 • Ve zkouškovém období raději dotáčíme videa pro nadcházející semestr (laboratoře I). Po zpětné vazbě ze zimního semetru studentům v letním semestru poskytuji kromě videí a experimentálních dat i stručný on-line úvod v rozvrhovém čase ke každé laboratorní úloze. Úvod obsahuje i základy fyziky v pozadí úlohy, a studenti se mohou ptát, čehož využívají. Po otevření škol v závěru semestru a povšechných blokových laboratoří, studenti důrazně kvitují možnost splnění laboratoří již v průběhu semestru i vytvořený zápočtový on-line test v Moodle. Pro den otevřených dveří připravujeme laboratoře za účelem virtuální prohlídky.
 • Ve spolupráci s laboratoří Radioisotopových termoelektrických materiálů NASA pořádám esejistiskou soutěž. Výsledky jsou publikovány na stránkách NASA i Fakulty chemicko-technologické.
 • Pro laboratoře z fyziky se mi daří získat 3D tiskárnu zdarma na základě zpracovaného projektu. Absolvuji i kurz 3D tisku.
 • Po covidové pauze a náročné výuce se s manželkou opět pouštíme do výzkumu polovodičů na bázi Bi2Te3, Bi2Se3, SnSe a SnS.
 • Dělám on-line porotce v kategorii Fyzika a astronomie na Mezinároním veletrhu vědy a techniky mladých talentů v USA (Regeneron ISEF).
 • Začínám učit fyziku v jedné třídě na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích.
 • Přidávám se k popularizaci vědy a účastním se Noci mladých výzkumníků v kampusu Univerzity Pardubice.
 • Výuka v zimním semestru (laboratoře II) se studentům zamlouvá natolik, že si žádají pokračování.

Rok 2020

 • Přebírám správu a výuku laboratoří z fyziky I (sylabus) i fyziky II (sylabus) pro bakaláře FChT UPa. Projití cca 50 úloh, jejich údržba a plán rozvoje mi i vzhledem k netradičnímu průběhu semestru zabere skoro půl roku.
 • Pandemie C-19 zavírá školy, snažím se ovšem se studenty komunikovat alespoň skrze STAG a e-mail (oprava protokolů, zadání seminárních prací). S manželkou začínáme nahrávat úlohy, avšak školy se nakonec otevírají. Abychom předešli očekávanému opětnému uzavření na podzim, nahráváme v létě další úlohy (laboratoř II). V zimním semestru jsme studentům poskytli nahrávky úloh včetně experimentálních dat. Jejich úkolem bylo na tomto základě zpracovat protokoly. Studenti uvedenou možnost vítali.


Pedagogická práce

Vědecká práce

Z předchozích let

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky